Povratak na početnu stranu

Pristup Vašim podacima - Logiranje

Kao korisniku naših usluga smo vam omogućili pristup informacijama u bazi podataka tako da možete pogledati ili štampati karticu stanja vaših obaveza, kao i da nam se obratite sa pitanjem koje se odnosi na neke vaše specifične potrebe iz domena našeg rada.

Za pristup podacima o stanju vaših obaveza potrebno je da se uspješno logirate, tj. potrebno je da unesete dva vaša jedinstvena podatka: Šifru korisnika i Lozinku.

Šifra za pristup je ustvari Šifra korisnika sa računa za usluge odvoza smeća. Pri svakoj budućoj prijavi unosite ovu šifru u polje "Šifra korisnika".

Samo za prvi pristup podacima i vašu lozinku ćete pronaći na vašem mjesečnom računu. To je ustvari Referenca sa bilo kojeg vašeg računa koji ste dobili.

Obavezno nakon prvog pristupa promijenite ovu lozinku (Referenca) i izaberite neku prema vašoj želji. Za svaki naredni pristup sistemu morate koristiti isključivo vašu novu lozinku, jer je prethodna lozinka uništena!

Ukoliko se iz bilo kog razloga niste uspjeli logirati na naš sistem, možete nam se obratiti za pomoć, tako što ćete formirati novi predmet. Nakon registracije poruke dobićete broj vašeg predmeta. Zapišite ovaj broj, kako bi kasnije pod tim brojem mogli provjeriti odgovor na vaš upit.

Kako da promijenim lozinku?

Lozinka za pristup sistemu treba da bude bilo koja kombinacija slova i/ili brojeva dužine četiri do dvanaest znakova, koju ćete vi ubuduće koristiti za prijavljivanje na sistem. 
Nova lozinka će biti trajno memorisana u sistemu i omogućiti vam pristup vašim podacima na ovoj Internet stranici u bilo kojem momentu. Stara lozinka se briše i ne može se više koristiti.

Kada i ako ubuduće budete smatrali za potrebno, vi ponovo možete da promijenite lozinku na ovaj isti način, koristeći link "Izmjena lozinke" koji se nalazi u vrhu stranice koja prikazuje vašu karticu.

Ne mogu se logirati, šta da radim?

Ukoliko se ne možete logirati formirajte novi predmet klikom na dugme "Nova prijava". Popunite novootvorenu formu u skladu s uputstvom. Opišite ukratko problem u vašoj poruci. Nakon registracije poruke dobićete broj vašeg predmeta. Zapišite ovaj broj, kako biste u roku od dan-dva pod tim brojem mogli provjeriti odgovor na vaš upit.
U nastavku pročitajte i ostale informacije vezano za vašu korespodenciju sa nama.

Kako da provjerim da li sam dobio odgovor na upit?

Ukoliko ste nam se ranije obraćali, dobili ste konfirmaciju u vidu broja predmeta. Unesite ovaj broj u odgovarajuće polje na početnoj stranici i kliknite na dugme "Prijava", kako bi u bilo koje vrijeme mogli provjeriti status vaše prijave, odnosno vidjeti odgovor na upit.

Šta predstavlja "Broj predmeta"?

Svakom Vašem upitu dodjeljuje se "Broj predmeta". Obavezno zabilježite ovaj broj, kako bi kasnije mogli provjeriti odgovor na Vaš upit. Pri tome se ne morate logirati, dovoljno je da na početnoj strani unesete broj predmeta i kliknete na dugme "Prijava".

Šta predstavlja zvjezdica pored broja računa?

Ako se pored nekog broja računa nalazi oznaka 'zvjezdica', to znači da je za taj račun izvršeno utuženje!

Zašto se iznos "Preostalog duga" nalazi u zagradama?

Ukoliko se iznos duga za neki račun nalazi u zagradama, to znači da je taj račun poslat na Vašu adresu, ali još uvijek nije dospio za plaćanje.