KJKP Rad d.o.o. SarajevoUPUTSTVO

Služba naplate odvoza otpada
Za pristup sistemu i uvid u podatke o plaćanju računa, morate se logirati
  Ova Internet stranica je kreirana sa namjerom
  da olakša komunikaciju sa našom Službom.
  Obavezno nakon prvog pristupa promijenite lozinku
  u skladu sa uputstvom koje će vam biti prezentirano.
  Za slučaj da se ne možete logirati, koristite dugme
  "Nova prijava" i nakon toga zabilježite broj prijave.
  Ujedno Vas podsjećamo na obavezu da nam svaku
  promjenu podataka prijavite u roku od 8 dana.

  Plaćanje vaših računa možete izvršiti u centrima:
  - Hamdije Čemerlića broj 25, telefon: 722-973
      Ponedjeljak - Petak: 7:30 do 17:00 časova
                         Subota: 9:00 do 14:00 časova
  - Paromlinska 57, telefon: 658-038 lokali 219 i 242
      Ponedjeljak - Petak: 7:00 do 15:30 časova
  odnosno na transakcijske račune:
  Intesa Sanpaolo banka: 154-001-1100043893
               UniCredit Bank: 338-900-2208077649
Šifra korisnika:  
Lozinka:  
  
Šifra korisnika za pristup podacima nalazi se na svakom mjesečnom računu
Samo za PRVI pristup sistemu
Lozinka je Referenca sa računa
Ukoliko ste nam se ranije obraćali, dobili ste konfirmaciju i broj vašeg predmeta.
  Unesite broj predmeta:
    
  ili formirajte novi predmet:
Stanje duga možete provjeriti i slanjem SMS poruke na GSM broj:  062 270000
Sadržaj poruke treba da bude samo vaša: Šifra korisnika

© 2002-2021 eNetPoint d.o.o. Sarajevo,  All rights reserved.